دکتر محمد جباری متخصص ارولوژی

متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی، همچنین فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی ترمیمی و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو انجمن علمی ارولوژی ایران می باشد.

دکتر محمد جباری
آدرس و ساعت کاری

برای گرفتن نوبت و یا تماس با مطب دکتر محمد جباری می توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

از ساعت 16 الی 21

از ساعت 16 الی 21

از ساعت 16 الی 21

تعطیل است

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی