درمان قطعی پیرونی

پیرونی بیماری است که در آن غلاف اجسام غاری آلت که مسئول نعوظ و سفت شدن آلت هستند خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و اصطلاحا پلاک تشکیل شده و باعث کجی، کوچکی و باریک شدن آلت می گردد. درمان به دو صورت خوراکی یا تزریقی، و درمان جراحی به منظور برداشتن پلاک پیرونی و پیوند بافت جایگزین می باشد. متاسفانه داروها تاثیر بسزایی در درمان کامل بیماری نداشته و جراحی هم خطر ناتوانی جنسی را به همراه خواهد داشت و شاید آمپول زیافلکس Xiaflex موثرترین دارو در حال حاضر باشد که در بازار دارویی ایران موجود نیست. استفاده از امواج ماوراء صوت بنام ESWT هم تاثیر امیدبخشی به همراه نداشته است. لذا در حال حاضر درمان قطعی برای بیماری پیرونی وجود ندارد.

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی