بیضه نزول نکرده

در این مقاله مطالعه می کنید:

تشخیص و درمان زود هنگام بیضه نزول نکرده به حفظ باروری و بهبود تشخیص زودهنگام بدخیمی بیضه کمک می کند. معاینه فیزیکی بیضه می تواند مشکل باشد، لذا در صورتی که نتوان بیضه را در کیسه بیضه لمس کرد حتما بایستی با ارولوژیست مشاوره شود. عدم اقدام درمانی فراتر از یک سال اول عمر توصیه نمی شود زیرا تاخیر در درمان، میزان موفقیت جراحی را کاهش می دهد و احتمالا باعث اختلال در روند تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) می شود. در شش ماهگی، بیماران مبتلا به بیضه نزول نکرده(Undescended testes or Cryptorchidism)باید توسط یک اورولوژیست برای تشخیص و درمان مورد بررسی قرار گیرد. ارجاع زود هنگام به ارولوژیست برای بیضه های غیر قابل لمس دو طرفه در نوزاد یا برای هر کودک با بیماری هیپوسپادیاس (پائین بودن سوراخ خروج ادرار از محل طبیعی خود) و عدم نزول بیضه ها به صورت همزمان ضروری می باشد. درمان بیضه نزول نکرده بایستی بین سن شش ماه تا دو سال انجام شود که درمان شامل هورمون درمانی و یا درمان جراحی می باشد.

موفقیت درمان در هر دو نوع درمان بستگی به موقعیت بیضه ها در هنگام تشخیص دارد. اگرچه جراحی و orchiopexy (پائین آوردن بیضه) بیماران از ابتلا به بدخیمی بیضه محافظت نمی کند، اما این کار به تشخیص زود هنگام بدخیمی بیضه از طریق خودآزمایی بیضه (معاینه بیضه توسط خود) کمک می کند. نهان بیضگی، یا عدم نزول بیضه، معمولا در طی معاینه نوزاد تشخیص داده می شود. تشخیص این بیماری، شناسایی سندرم های همراه، ارزیابی تشخیصی مناسب و ارجاع به موقع برای درمان جراحی توسط اورولوژیست گام های مهمی در جلوگیری از عواقب نامطلوب است.

بیضه نزول نکرده

پیامدهای بیضه نزول نکرده

منطق درمان بیضه نزول نکرده پیشگیری از عوارض بالقوه آن است. رایج ترین مشکلات در ارتباط با عدم نزول بیضه شامل تومور بیضه، ناباروری، تورشن بیضه (پیچ خوردن بیضه به دور طناب خود) و فتق مغبنی می باشد.

-سرطان بیضه

به خوبی اثبات شده است که در مردان با سابقه بیضه نزول نکرده نسبت به افراد عادی میزان بروز سرطان بیضه بالاتر از حد انتظار است. در حالی که احتمال میزان ابتلا به سرطان بیضه در گذشته احتمالا دست بالا تخمین زده شده است، بروز ابتلا به سرطان بیضه در میان مردان مبتلا به بیضه نزول نکرده تقریبا یک در 1000 تا یک در 2500 می باشد. اگرچه خطر ابتلا نسبت به جمعیت عمومی به طور معنی داری بالاتر است (یک در 100000)، ولی این سطح از خطر باعث نمی شود تا به درمان های رادیکال، مانند حذف تمام بیضه داخل شکمی را روی بیاوریم.

حدود 20 درصد از تومورهای بیضه در مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه، در بیضه سمت مقابل که به طور طبیعی نزول کرده است رخ می دهد؛ این یافته، از مخالفت با حذف بی رویه بیضه نزول نکرده پشتیبانی می کند. نهان بیضگی و سرطان بیضه نیز ممکن است تظاهراتی از اختلال ژنتیکی بیضه باشند، بنابراین،  بروز سرطان در بیضه نزول نکرده ممکن است به دلیل محل غیر طبیعی بیضه و نزول نکردن آن نباشد. اگر چه اثبات نشده است که orchiopexy و پائین آوردن بیضه با جراحی، خطر ابتلا به سرطان بیضه را کاهش می دهد، ولی به سهولت تشخیص زود هنگام سرطان بیضه از طریق خودآزمایی بیضه کمک می کند.

خستگی در رابطه جنسی

-ناباروری

به عنوان یک گروه، مردانی که بیضه نزول نکرده داشته اند کاهش تعداد اسپرم، اسپرم با کیفیت پائین تر و میزان باروری پایین تری نسبت به مردان با بیضه ها نزول کرده نرمال داشته اند. احتمال ناباروری با نهان بیضگی دو طرفه و بالا بودن سن در زمان orchiopexy،(پائین آوردن بیضه با جراحی) افزایش می یابد. اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) ممکن است تا حدی به علت زمینه ی ناهنجاری های ژنتیکی ایجاد شود که خطر ابتلا به سرطان بیضه را نیز می تواند افزایش دهد. به همین دلیل، ممکن است اختلال در تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) از طریق مداخله جراحی و پائین آوردن بیضه به طور کامل برگشت پذیر نباشد.

بر خلاف خطر ابتلا به سرطان بیضه، به نظر می رسد مزیت  orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) زود هنگام، حفظ باروری می باشد. از طریق بیوپسی بیضه در زمان orchiopexy ، نشان داده شده است که تراکم سلول های تولید کننده اسپرم(ژرم سل) با گذشت زمان کاهش می یابد، و این اتفاق از اوایل یک سالگی شروع می شود. به همین دلیل، درمان بیضه نزول نکرده از اوایل شش ماهگی توصیه می شود و بایستی قبل از سن دو سالگی حتما انجام شده باشد.

-پیچ خوردگی بیضه و فتق مغبنی

اگرچه شواهد کمی وجود دارد، ولی تصور می شود میزان بروز چرخش بیضه در بیضه های نزول نکرده بالاتر از بیضه های نزول کرده به داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) می باشد. پیچ خوردگی بیضه نزول نکرده اغلب با بروز تومور بیضه همراه است، که احتمالا به دلیل افزایش وزن بیضه  و بهم ریختگی ابعاد آن می باشد. پیچ خوردگی بیضه داخل شکمی ممکن است به صورت درد حاد شکم  تظاهر کند.بیضه غیر قابل لمس در معاینه فیزیکی سرنخی برای تشخیص در این حالت است، اما اغلب چرخش بیضه تنها در زمان باز کردن و اکتشاف شکم تشخیص داده می شود. در صورت وجود فتق مغبنی همراه با بیضه نزول نکرده ، ترمیم فتق همزمان با orchiopexy (پائین آوردن بیضه با جراحی) ضروری است.

علائم و آناتومی

اکثر بیضه های نزول نکرده در حال حاضر در بدو تولد بروز می کند. تا یک سوم نوزادان پسر زودرس و 3 تا 5 درصد از نوزادان پسر ترم (نوزادانی که به هنگام به دنیا آمده اند) با بیضه نزول نکرده متولد می شوند. در سه ماهگی، میزان بروز به 0.8 درصد کاهش می یابد، بین سه ماهگی و بزرگسالی، میزان بروز نهان بیضگی تغییر نمی کند. انتظار و عدم اقدام درمانی گزینه مناسبی نیست چرا که عدم نزول بیضه واقعی به ندرت خود به خود پس از سه ماهگی نزول می یابد. گهگاه، بیضه ها که در اوایل دوران کودکی در موقعیت کیسه بیضه (اسکروتوم) مشاهده شده است “صعود” کرده و در واقع به بیضه نزول نکرده تبدیل می شوند. در حالی که پزشکان در گذشته بر این باور بودند که این یافته ها نشان دهنده خطا در معاینه فیزیکی اولیه بوده است، ولی در حال حاضر صعود بیضه  پدیده ای است که به خوبی به اثبات رسیده است. این پدیده در کودکان بزرگتر رخ می دهد. صعود بیضه در کودکان بزرگتر احتمالا نشان دهنده بیضه نابجا است.

نهان بیضگی را بر اساس یافته های فیزیکی و یافته های حین عمل می توان طبقه بندی کرد: (1) عدم نزول بیضه واقعی (شامل داخل شکمی، در ناحیه حلقه داخلی کانال مغبنی و بیضه داخل کانال مغبنی)، که در طول مسیر طبیعی نزول وجود دارد و یک gubernaculum نرمال؛ (2) بیضه نابجا، که یک gubernacular غیر طبیعی دارد؛ و (3) بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles، که در واقع بیضه نزول کرده است ولی به دلیل تحریک پذیری و انقباض عضلات طناب بیضه، بیضه مرتبا بالا می رود. مهم ترین دسته ای که هنگام معاینه فیزیکی بیضه بایستی تشخیص داده شد  بیضه تحریک پذیر یا انقباض پذیر  retractile testicles است، زیرا هیچ درمان هورمونی یا درمان جراحی برای این بیماری مورد نیاز نیست. در حال حاضر حدود 20 درصد از نوزادانی که با نهان بیضگی مراجعه می کنندحداقل یک بیضه غیر قابل لمس دارند. از طریق معاینه حین جراحی، در حدود نیمی از بیضه های غیر قابل لمس داخل شکمی بوده، در حالی که بقیه موارد بیضه غیر قابل لمس محو و ناپدید شده و یا تحلیل رفته اند. تصور می شود بیضه محو شده به دلیل چرخش داخل رحمی بیضه ایجاد می شود.

عکس بیضه نزول نکرده

درد بیضه

درد بیضه ممکن است در هر دو بیضه یا یکی از آنها احساس شود و بسته به دوره زمانی، می‌تواند شدید، نیمه‌شدید یا مزمن باشد.

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فوق تخصص ارولوژی ترمیمی

تصویر دکتر محمد جباری
دکتر محمد جباری

دکتر محمد جباری جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی همچنین فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی ترمیمی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو انجمن علمی ارولوژی ایران می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟ لطفا به آن امتیاز دهید
3.6/5 - (33 امتیاز)

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 2روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

   برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر علی جمعه ۲۷ بهمن ۲( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 85 مشاهده پرسش
  با سلام خسته نباشید🙏🏼
  دکتر بنده ورزشکارم و به طور حرفه ای فوتبال رو ادامه میدم…
  یک روز اخرای تمرین بود که یه درد خفیف تو بیضه هام حس میکردم
  تمرین اون روز خیلی سنگین بود
  وبعد از تمرین دردم بیشتر شد. از اون روز به بعد هر سری که فوتبال بازی کردم این درد سراغم میومد
  (حدودا دو ماهی میشه که وضعیتم همینه و چندین سری دکتر رفتم)
  هرچند که سونوگرافی از رگ ها و خود بیضه ها و سونوگرافی فتق انجام دادم
  اما دکتر بهم گفت هیچ مشکلی نداری و تنها راهکارش این بود ک فوتبال بازی نکنم
  علت چیه!؟
  تشخیص شما چی میتونه باشه؟؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید🙏🏼
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری جمعه ۲۷ بهمن ۲( 5 ماه پیش)

   سلام

   احتمالا عصب های بیضه که از کمر به سمت بیضه می آیند در کمر توسط دیسک بین مهره ها در هنگام تمرین و ورزش تحت فشار قرار می گیرد و باعث درد می شود. بعبارتی مشکل از کمر و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای یا اسپاسم عضلات کنار مهره هاست.

 • تصویر کاربر کریم سه شنبه ۲ دی ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 379 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید آقای دکتر من دوتا دختر دارم خواستیم بچه دار شویم والبته پسر ولی دوساله بچه دار نمیشویم البته قبل تجدیدچاپ عمل واریکوسل انجام دارم سونوگرافی را دیدید دوباره آزمایش سونوگرافی رو میفرستم لطفا راهنمای کنید ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری سه شنبه ۲ دی ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام
   آزمایش اسپرم را هم بفرستید

 • تصویر کاربر عليرضا دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 466 مشاهده پرسش
  سلام و عرض ادب.سوال اول دليل بزرگ شدن بيضه افراد با يك بيضه چيه؟خودم يك بيضه دارم چون بيضه ديگه در كودكي نزول نكرده بود الان بيضه طبيعي من بزرگتر شده به دكتر مراجعه كردم ايشون گفتن چون يك بيضه هست بزرگ شده.سوال دوم اينكه ميزان توليد اسپرم در افراد با دو بيضه و يك بيضه چقدر تفاوت داره؟ سوال سوم اينكه اگه ازمايش يك فرد تك بيضه نرمال باشه امكان داره بعدا واسه باروري دچار مشكل بشه؟تشكر از وقتي كه گذاشتيد
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹( 3 سال پیش)

   سلام

   سوال اول دليل بزرگ شدن بيضه افراد با يك بيضه چيه؟خودم يك بيضه دارم چون بيضه ديگه در كودكي نزول نكرده بود الان بيضه طبيعي من بزرگتر شده به دكتر مراجعه كردم ايشون گفتن چون يك بيضه هست بزرگ شده؟.........................در افراد تک بیضه بدلیل جبران کار بیضه غایب و نزول نکرده باعث میشه بیضه نزول کرده بزرگتر شود.
   .سوال دوم اينكه ميزان توليد اسپرم در افراد با دو بيضه و يك بيضه چقدر تفاوت داره؟................................تفاوت چندان و چشمگیر و قابل توجهی ندارد. 
   سوال سوم اينكه اگه ازمايش يك فرد تك بيضه نرمال باشه امكان داره بعدا واسه باروري دچار مشكل بشه؟............................احتمالش خیلی خیلی ضعیفه

 • تصویر کاربر مهدی شنبه ۳ خرداد ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 443 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  من پسری 4 ساله دارم که با دست زدن احساس کردم که یک عدد بیضه داخل کیسه وجود داره و کیسه بیضه کوچکی هم داره . لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری شنبه ۳ خرداد ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام

   توصیه می کنم معاینه شوند و در صورت لزوم سونوگرافی از کیسه بیضه و کشاله ران انجام شود.

 • تصویر کاربر بشیر یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 379 مشاهده پرسش
  سلام خدمت آقای دکتر، ببخشید آقای دکتر ، آیا کار کردن، یه کم سنگین روی کو‌چک شدن یا اگه واریکوسل داشته باشی، اثر میذاره؟
  بعد، بیضه تقریبا دو ونیم سال پیش بیضه سمت چپم یه کم بهش فشار وارد شده بود ، یکم درد میکرد ، رفتم آزمایش ادرار دادم گفتن هیچ مشکلی نداری، الان بیضه سمت راستم یکم درد مزمن داره، یه جوری که پای راستم هم باش درد میگیره، البته خیلی سر پا وای میستم، داخل مغازه هستم ، به نظر شنا سر کار بنایی بهتر نیست، البته دکتر هم رفتم آزمایش اسپرم دادم گفت مشکلی نداره بخاطر دردش شورت تنگ بپوش ، اون کار رو هم کردم بد تر شد، الانم درد مزمن دارم، نمیدونم چیکار کنم، قبلا عادت خود ارضایی هم بیشتر داشتم، اینم جواب آزمایش، تمام.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد جباری یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹( 4 سال پیش)

   سلام
   کار کردن تاثیر قابل توجهی ندارد. درد بیضه و پای راست احتمالا منشاش از کمر هست و به خود بیضه ربطی ندارد. به نظر من بهتره به متخصص مغز و اعصاب برای بررسی کمر مراجعه کنید

درحال دریافت اطلاعات

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی

پرسش از دکتر